21.04.2020
   

NA KOLE DĚTEM


  Pomáháme nadaci Na kole dětem.
  Kromě jiného jsme dětem věnovali 430 nádherných velkých plyšáků.

   

ŠKOLENÍ - zrušeno


  Stavební úřad - úvodní
      2. duben, Hotel Krystal, José Martího 2, Praha 6
   21. květen, Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc

  Stavební úřad - pokročilí
   16. duben, Hotel Krystal, José Martího 2, Praha 6
   26. květen, Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc

  Přestupky
   19. květen, Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc
   28. květen, Hotel Krystal, José Martího 2, Praha 6

  Úřad územního plánování
   28. duben, VITA software, Na Beránce 57, Praha 6

  Informatici I    13. květen, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
  Informatici II   14. květen, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6


   

SPRÁVNÍ ÚŘADY 2020


  V roce 2020 pořádáme výroční konferenci VITA Správní úřady.

  26. listopad, Palác Žofín, Praha 1
  27. listopad, Masarykova kolej, Praha 6

  25. výročí založení společnosti VITA.   

KONTAKT

VITA software s.r.o., IČO 61060631, Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6   Mapa

Kontakt vita@vitasw.cz +420 604 245 991
HotLine hotline@vitasw.cz +420 212 241 549
HelpDesk   www.vitasw.cz/helpdesk  
WWW www.vitasw.cz   www.stavebniurady.cz  
IDDS mhb9h6h

Beránka