15.06.2018
   

STAVEBNÍ ÚŘADY 2018


  Konference VITA Stavební úřady 2018 se bude konat:

  20. - 21. září 2018
  Kongresové centrum Zlín
  nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín   

GDPR

  Od 25.05.2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ... (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - zkráceně "Nařízení GDPR". Naše programy si s ním poradí.
  Předpokládáme, že si poradí i s novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zapracuje příslušné předpisy Evropské unie a nahradí současný zákon o ochraně osobních údajů. Tento zákon zřejmě nabude účinnosti až po 25.05.2018.
  Výhodou našich programů je, že zpracovávají osobní údaje "pro splnění právní povinnosti" podle článku 6 bodu 1 písm. c) Nařízení GDPR.

  Pro splnění informační povinnosti poskytneme přehled našich programů, který bude obsahovat účel zpracování, kategorie subjektu údajů, kategorie osobních údajů a kategorie příjemců. Informační povinnost bude možné splnit:
  - "ručně" v našich programech pomocí příkazu Hledej,
  - "automatizovaně" naším programem Poskytování informací, který rozšíříme o:
     1. funkci, která zobrazí příslušné informace ze všech našich programů,
     2. webovou službu, která poskytne tyto informace jinému informačnímu systému. Doporučujeme, abyste si program Poskytování informací zakoupili.

   

KONTAKT

VITA software s.r.o., IČO 61060631, Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6   Mapa

Kontakt vita@vitasw.cz +420 604 245 991
HotLine hotline@vitasw.cz +420 212 241 549
HelpDesk   www.vitasw.cz/helpdesk  
WWW www.vitasw.cz   www.stavebniurady.cz  
IDDS mhb9h6h

Beránka