Správní agendy využívají třívrstvou architekturu:

  • klient
  • aplikační server
  • databázový server

Aplikační server může běžet na stejném počítači jako databázový server, což je nejobvyklejší varianta, mohou však běžet každý na svém počítači.

Aplikační server vyžaduje operační systém MS Windows, databázový server (MSSQL, Oracle ...) bývá na počítači s MS Windows nebo UNIX/Linux.

aplikační server u databázového serveru samostatný aplikační server