Agendové informační systémy (AIS)

Základní vlastnosti

Propojení

 • s celostátními informačními systémy (IS)
  • základní registry (ISZR - ROB, ROS, RUIAN)
  • katastr nemovitostí (ISKN)
  • územní identifikace (ISUI)
  • evidence obyvatel (AISEO)
  • evidence cizinců (AISC)
  • evidence přestupků (ISEP)
  • centrální evidence vozidel (CRV)
  • centrální registr vodoprávní evidence (CRVE)
  • datové schránky (ISDS)

 • s informačními systémy úřadu
  • kancelářský systém
  • spisová služba (SSL)
  • ekonomický systém (EKO)
  • grafický prohlížeč (GIS)
  • jednotná správa uživatelů (IDM, AD)
  • informační povinnost (GDPR)
  • portál úředníka
  • portál občana (podání a jeho stav, "radary")