Agendové informační systémy (AIS)

Základní vlastnosti

  • podpora vedení správních řízení a dalších postupů podle správního řádu a příslušných zvláštních právních předpisů
  • evidence spisů v elektronické podobě
  • postupné vytváření archivu údajů včetně dokumentů
  • sledování termínů pomocí kalendáře úkolů
  • aktuální informace o účastnících, dotčených orgánech a ostatních
  • odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, elektronická komunikace mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem
  • automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového editoru s možností následné editace
  • tisk adres nebo posílání tisku adres na sekretariát nebo do spisové služby
  • tisk složenek

Propojení